Προδημοσίευση Δράσης «e-λιανικό» για e-shop με 100% επιδότηση

Sharing is caring!Η Δράση «e-λιανικό» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Πηγή

قالب وردپرس